Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) weer aan te vragen

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) heeft als doel de stikstofuitstoot van bouwmaterieel, waaronder bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen, te verminderen. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in de bouwsector. De SSEB is onderverdeeld in drie onderdelen: SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit en SSEB Innovatie. Het subsidiebudget in 2023 binnen de SSEB aanschafsubsidie is € 36 miljoen.

Vanaf 9 mei 2023 kunt u weer subsidie aanvragen. De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026 en richt zich op bouwbedrijven die bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen bezitten of verhuren. De subsidie kan worden aangevraagd voor meerdere onderdelen en het maximale subsidiebedrag per bouwmachine is €300.000.

Een Liebherr A 916 Electric van Cornelisse Elst die emissievrij bezig is met grondwerkzaamheden op een rotonde in Zeist.
De Dynapac SD2500CS elektrische asfaltspreidmachine van KWS Infra aan het werk op de Innovatiestrook A58 bij Oirschot.
Van Reel Groep zet een elektrische Hyundai HX85A E in bij bij de renovatie van de monumentale Stenendijk tussen Hasselt en Zwolle.

Met de SEBB-regeling worden bouwondernemers gestimuleerd om te investeren in emissieloos bouwmaterieel. Hierdoor wordt er bijgedragen aan een schonere lucht en gezondere omgeving. Daarnaast stimuleert de regeling de groei van de markt voor emissieloos bouwmaterieel.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten bouwondernemers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het bouwmaterieel emissieloos zijn en voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Ook moet het materieel in Nederland worden gebruikt en mag het niet eerder zijn gebruikt dan de datum waarop de regeling van kracht is geworden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type bouwmaterieel en kan oplopen tot 40% van de aanschafkosten.

Als een bedrijf nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaft (koopt of least) dan komt het mogelijk in aanmerking voor de SSEB Aanschaf. SSEB Aanschaf stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines, terwijl SSEB Retrofit gericht is op het hermotoriseren van bestaande bouwmachines om deze emissieloos te maken. Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal €1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

De regeling is een belangrijke stap in de verduurzaming van de bouwsector. Het gebruik van emissieloos bouwmaterieel zorgt niet alleen voor minder stikstofuitstoot, maar ook voor minder geluids- en CO2-uitstoot. Daarnaast draagt de regeling bij aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame technologieën en aan een toekomstbestendige bouwsector.

Op 6 april werd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een webinar gegeven over de SEBB-regeling. Dit webinar is voor ondernemers uit de bouwsector en bedrijven die bouwmachines verhuren of leasen. Het webinar is ook interessant voor intermediairs die aanvragen voor SSEB indienen.