De volgende generatie EV-monteurs

Met de komst van elektrisch aangedreven machines doen nieuwe technologieën hun intrede waarbij veilig werken volgens NEN 9140 belangrijk is. Met EV-trainingen helpen wij met onze jarenlange opgedane kennis de volgende generatie EV-monteurs te vormen.

Aan het werken met elektrisch aangedreven voertuigen zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstig letsel of schade kunnen leiden door gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. Zo zijn er steeds meer elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens maar ook mobiele grondverzetmachines. Voor deze nieuwe technieken zijn nog weinig Europese regels over het veilig werken hieraan. Binnen Nederland is hierop ingespeeld met de standaard NEN 9140 veilig werken aan e-voertuigen.

NEN 9140

De norm NEN 9140 is afgeleid van NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vak-praktijk naar de automobielbranche. NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen. Naast de gevaren die ook aanwezig zijn bij niet-elektrisch aangedreven voertuigen kennen e-voertuigen specifieke gevaren.

  • De grote hoeveelheid opgeslagen elektrische energie in de batterijpakketten;
  • De aanwezige hogere aanrakingsgevaarlijke elektrische spanningen;
  • Mogelijk onverwacht voertuiggedrag zoals onbedoelde bewegingen.

Veilig werken

Het is belangrijk iedereen goed op te leiden om met e-voertuigen te werken en eraan te sleutelen. Samen met een gecertifieerde trainer verzorgt Urban Mobility Systems voor machine en voertuig specifieke trainingen die aansluiten bij ons systeem. Zo wordt eenieder die onze training volgt goed opgeleid en bewust gemaakt van de veiligheidsvoorschriften. Afhankelijk van de werkzaamheden mag een medewerker handelingen wel of niet doen.

Wat leer je?

Deze training ‘veilig werken aan e-voertuigen basis’ volgens EV-VOP NEN 9140 is voor technici die op een veilige manier onderhoud aan e-voertuigen moeten kunnen verrichten. Tijdens deze training leer je de HV-componenten van e-voertuigen te herkennen en wat je wel en niet mag doen aan dit type voertuigen en machines. Dit helpt je om beter te begrijpen wat de risico’s zijn, zodat je weet hoe je veilig met deze voertuigen en machines kunt werken.

Aanbod trainingen

Urban Mobility Systems biedt een gevarieerd programma trainingen aan op het gebied van:

  • NEN 9140 VOP, VP en WV;
  • Veilig werken aan elektrische bedrijfsvoertuigen, theorie en praktijk;
  • Storing zoeken en metingen aan e-voertuigen en mobiele machines;
  • Brandbeveiliging, blustraining;
  • Calamiteiten training hulpdiensten.

Geïnteresseerd in ons aanbod voor trainingen?