Duurzamer wegtransport

Wegtransport moet duurzamer waardoor de sector voor een grote uitdaging staat. Wij bieden een uniek en breed inzetbaar concept voor uiteenlopende toepassingen van 3,5 tot 50+ tons zero-emissievervoer.

Elektrificatie is om verschillende redenen in opkomst binnen de transportsector. Een groeiend aantal fabrikanten, dealers en eindgebruikers van materieel moet daarom investeren in geëlektrificeerd logistiek transport.

In veel landen over de hele wereld zijn wetgeving en emissiebeperkingen nu al de drijvende kracht achter de overgang naar elektrificatie, en dit zal ongetwijfeld zo blijven. Elektrische voertuigen zullen op bepaalde gebieden verplicht worden, wat zal leiden tot een snelle wijdverspreide invoering en een groeiende behoefte aan overgangsoplossingen en de bijbehorende infrastructuur, zoals laadstations.

De Nederlandse regering heeft bijvoorbeeld verklaard dat het logistiek vervoer in de Nederlandse steden tegen 2025 emissievrij moet zijn, en dat er vanaf 2030 een verbod zal gelden op de verkoop van verbrandingsmotoren, waarbij al het wegvervoer tegen 2050 emissievrij moet zijn.

Een van de belangrijkste uitdagingen binnen de vrachtwagenmarkt is het bereiken van betaalbare totale bedrijfskosten, terwijl nieuwe, dure technologieën worden ingevoerd. Na de initiële investering kunnen bedrijven echter rekenen op toekomstige besparingen door het wegvallen van brandstofkosten en het verminderde onderhoudsniveau.

Geïnteresseerd in ons aanbod voor transport?