Subsidieregeling emissieloze machines vraagt snelle actie

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018.

Ook draagt de regeling bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast stimuleert de regeling de groei van de markt voor emissieloos bouwmaterieel. Meer informatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen vindt u op www.opwegnaarseb.nl of bekijk de opname van het webinar hiernaast.

Bedrijven die subsidie willen krijgen voor aanschaf van emissieloos materieel moeten er vanaf 9 mei snel bij zijn. Dan opent de subsidieregeling op basis van ‘first come, first serve’, ofte wel wie eerst komt eerst maalt. Dat geldt ook voor de subsidieregeling voor retrofit, waarbij bestaande machines worden omgebouwd naar emissieloos of met een SCR-katalysator naar emissiearm. Naast de aanschaf van nieuw zero emission materieel kan ook subsidie worden aangevraagd voor het ombouwen of aanpassen van bestaand materieel. Voordeel hiervan is dat u versnelde afschrijving van uw huidige materieel voorkomt en met beperkte investeringen uw milieu- en klimaatdoelstellingen kunt halen. Daarnaast wordt door hergebruik en levensduurverlenging van bestaand materieel ook bespaard op het gebruik van schaarse grondstoffen en energie voor de productie van nieuw materieel.

Belangrijk bij de subsidieaanvraag is dat er een koopovereenkomst ligt met een ontbindende voorwaarde. Dat is volgens uitvoeringsinstantie RVO noodzakelijk want als de koop zonder die ontbindende voorwaarde sowieso door zou gaan, is sprake van staatssteun en dat is niet toegestaan. RVO beoordeelt de aanvragen binnen 13 weken en stelt dan ook direct een voorschot beschikbaar van 90% van de toegekende subsidie. Verplichting is wel dat de machines 48 maanden in gebruik blijven. Wie de emissieloze of omgebouwde machine na bijvoorbeeld een jaar van de hand doet, heeft ook maar recht op een kwart van de subsidie.

Bezoek de website van RVO voor meer informatie.

Bekijk de opname van het SSEB webinar van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland